I N H O U D  
  begin  
  het verslag  
  verwijzingen  
  contact  
  interview met Joop Geels  
  reacties   
  privacyverklaring  
     

 

DE BUNKERSCHILDER
Joop Geels

Een verslag van zijn belevenissen in de oorlogsjaren in Frankrijk

 

 


Reacties

We ontvingen onderstaande reactie op het verslag van Joop Geels.

Joop Geels maakt kennis met "Joop Geels".

Onlangs nam een echte Joop Geels contact op met "De Bunkerschilder" om te vragen naar de reden voor de keuze van zijn naam als pseudoniem. Glimlachend vernam hij de tricolores-aanleiding voor de keuze van Joop en Geels. De sibbekundige in zijn familie hoeft dus niet een nog onontdekte Joop Geels in te passen in de stamboom.

De echte Joop Geels vertelde dat hij vermoedelijk wegens de grote populariteit van zijn goed voetballende naamgenoot indertijd dikwijls werd aangesproken met Ruud i.p.v. Joop. Ook Lou Geels in zijn rol van "Bromsnor" gaf dergelijke aanleiding.

En onlangs verzeilde hij tijdens een afscheidreceptie in Rotterdam in een precaire situatie. Een dame kwam op hem afgestormd en gaf geestdriftig te kennen dat ze zeer geboeid was geraakt door het verhaal over zijn oorlogservaringen. 
Hij vroeg haar naar de herkomst daarvan want het was hem al snel duidelijk dat het niet over een van zijn eigen publicaties ging. Hij zei haar daarom beleefd dat ze hem zeker verwarde met een ander. Zijn nette voorkomen weerhield haar niet van een nogal heftige reactie: zijnde Joop Geels en zich voordoende als keurige heer, zou hij oprecht moeten zijn en niet schandelijk achter een voorwendsel moeten wegduiken voor zijn verleden. Daarop maakte hij een eind aan het gesprek en hield er een onaangename herinnering aan over. 

Het liet hem niet helemaal los en enige tijd later kreeg hij de ingeving om met Google te gaan zoeken naar "Joop Geels" op het Internet. Zo ontdekte hij dat zijn naam als pseudoniem werd gebruikt door "De Bunkerschilder". 
Daarmee was het misverstand tussen deze verontwaardigde dame en hem waarschijnlijk opgehelderd. Hij koestert intussen ook niet meer de minste wens om haar te bereiken om het uit te leggen. Mogelijk leest ze dit ooit.

oktober 2007

 

klik op de foto voor een vergroting

Pa Pakt de Pentium 006.jpg (40860 bytes)

Joop Geels aan het werk achter zijn PC.

Image67.jpg (76005 bytes)

Kaart van NormandiŽ